Dôvody, prečo sa zapojiť

Dôvody, prečo sa k nám pridať

  1. Každému, kto sa na stránke www.vyskumy.sk zaregistruje, garantujeme, že za svoju účasť na internetovom projekte bude odmenený.
  2. Budete zarábať virtuálne peniaze – TNS mince, ktoré si následne môžete vymeniť za skvelé odmeny.
  3. TNS mince získate za relatívne krátky čas. Stačí, keď sa budete pravidelne zapájať do internetových prieskumov a budete sa zapájať aj do ďalších zaujímavých projektov.
  4. Bonusové TNS mince získate pri registrácii, ako aj pri pozvaní kamaráta do iPanelu 
  5. Ak sa zapojíte do rôznych súťaží uskutočnených na www.vyskumy.sk, máte možnosť byť zaradený do losovania a získať ďalšie atraktívne ceny.
  6. Svojimi názormi môžete ovplyvňovať verejnú mienku.
  7. Môžete sa vyjadrovať k otázkam z rôznych oblastí, posudzovať nové návrhy a svojimi názormi ovplyvňovať rozhodnutia spoločností, firiem a inštitúcii.
  8. Do internetových prieskumov sa môžete zapojiť vtedy, kedy Vám to vyhovuje a na svoje odpovede možete využiť toľko času, koľko potrebujete.
  9. Účasťou na internetových projektoch môžete efektívne vypĺňať svoj voľný čas.
  10. Svojou účasťou na iPaneli sa stanete súčasťou najväčšej agentúry pre prieskum trhu nielen na Slovensku, ale aj na celom svete.