Manuál inštalácie

Používateľská príručka pre inštaláciu Odmeňovača

Kantarmedia Slovakia
September 2018

Inštalácia Odmeňovača Windows 10

1. Krok

Pre inštaláciu odmeňovača je potrebné stianutie inštalačného programu. Prejdeme na stránku www.vyskumy.sk (aby sme si mohli stiahnuť program, musíme sa prihlásiť). Prejdeme na podstránku „O projekte / Odmeňovač“  

Na stránke odmeňovača je tlačidlo na stiahnutie odmeňovača. Klikneme na toto tlačidlo a stiahneme si ponúknutý inštalačný súbor „setup.exe“

2. Krok

Spustíme stiahnutý inštalačný program „setup.exe“ dvojklikom alebo stlačením klávesy Enter. 

Následne sa zobrazí okno spúštania inštalácie

3. Krok

Následne je potrebné kliknúť na tlačidlo „Install“ na potvrdenie samotnej inštalácie:

4. Krok

Ak máme zapnuté zabezpečenie systému, objaví sa okno upozorňujúce na spustenie inštalácie doplnkových ovládačov. Pri tejto výstrahe je nutné kliknúť na tlačidlo „Yes“ alebo „Áno“:

5. Krok

Prebehne samotná inštalácia inštalácia. V inštalačnom okne vidíme informácie o priebehu inštalácie. 

6. Krok

Po ukončení inštalácie sa zobrazí okno aplikácie Odmeňovač 

A na ploche sa vytvorí odkaz na aplikáciu Odmeňovač 

7. Krok

Do okna je potrebné zadať unikátny kód, ktorý nájdete po prihlásení na stránke www.vyskumy.sk, prejdeme do sekcie „O projekte / Odmeňovač“ (zvýraznené červeným obdĺžnikom)  

Na tejto podstránke nájdeme samotný unikátny kód (na obrázku rozmazaný text na fialovom podklade). Pre jeho skopírovanie ho označíme myšou a stlačíme kombináciu kláves CTRL + C alebo pravé tlačidlo myši a vyberieme možnosť „Kopírovať“ 

8. Krok

Do okna Odmeňovača vložíme unikátny kód (stlačíme kombináciu kláves CTRL + V) a stlačíme tlačidlo „Pridať“  

 alt=

9. Krok

Po zadaní unikátneho kódu Odmeňovač načíta používateľa, ktorý je asociovaný so zadaným unikátnym kódom 

Okno môžme zavrieť kliknutím na tlačidlo „Zatvoriť“