Manuál odinštalovania

Používateľská príručka pre odinštalovanie Odmeňovača

TNS Slovakia
Apríl 2012

Inštalácia Odmeňovača

1. Krok

V menu 'Štart' prejdeme na položku 'All Programs' a otvoríme rozbaľovacie menu 'TNS', kde kliknutím na ‘Uninstaller” spustíme odinštalovanie aplikácie:

2. Krok

Ak máme zapnuté zabezpečenie zobrazí sa výstraha pri ktorej je potrebne kliknúť na tlačidlo „Yes“.

3. Krok

Následne je potrebné kliknúť na tlačidlo „OK“

Zobrazí sa okno o úspešnej odinštalácií