Lifestyle 2015- súťaž o 700 cien

V 10.-12. týždni Vám bude na stránke www.vyskumy.sk sprístupnený dotazník Lifestyle 2015 (najväčší prieskum o životnom štýle obyvateľov SR). Vďaka jeho vyplneniu budete zaradený do zlosovania o 700 cien!

Do tohto unikátneho projektu bude zapojený každý respondent registrovaný na stránke www.vyskumy.sk. Respondenti budú do projektu postupne pozývaní počas trvania celého projektu, preto Vás poprosíme o trpezlivosť pri postupnom priraďovaní dotazníka respondentom.

 

 • Hlavná cena:
  Poznávací zájazd do Paríža pre 2 osoby na 5 dní
 • 16 x Poukážka Adria v hodnote 50 eur
 • 100 x 300 TNS mincí
 • 150 x 200 TNS mincí
 • 400 x 100 TNS mincí
 • 11 x Poukážka Martinus v hodnote 10 eur
 • 11 x Poukážka Ticket Restaurant v hodnote 10 eur
 • 11 x Poukážka Ticket Compliments v hodnote 10 eur

 

 

Našou snahou a prvoradým cieľom je dozvedieť sa čo najviac informácií o spôsobe života ľudí, o našich návykoch a zlozvykoch, o našom správaní sa počas bežného dňa, o tom ako na Slovensku žijeme ako aj o našich názoroch na svet okolo nás.

Výsledkom bude veľká reprezentatívna štúdia, ktorá pomôže mnohým významným spoločnostiam na Slovensku cielene zamerať svoje produkty a služby tak, aby vyhovovali potrebám zákazníkov.

Toto ale zďaleka nie je jediný dôvod, prečo sa do tohto projektu a prieskumu zapojiť! A aké sú tie ďalšie?

 • Do dotazníka sa môže zapojiť úplne každý, nestane sa Vám, že by sa dotazník ukončil kvôli tomu, že nespĺňate podmienky pre vyplnenie
 • Zúčastníte sa na jedinečnom projekte, ktorý bude prínosom pre zmapovanie súčasného života ľudí na Slovensku
 • A HLAVNE! Za vyplnenie tohto dotazníka máte šancu vyhrať jednu zo 700 atraktívnych cien!

Keďže obsah a rozsah tohto dotazníka, aj projektu je výnimočný, rozhodli sme sa Vás výnimočne motivovať a oceniť.

Namiesto TNS mincí odmeníme stovky z Vás skvelými odmenami, pričom hlavnou výhrou v žrebovaní bude 5 dňový zájazd do Paríža pre dve osoby s ADRIA travel.

Tešíme sa na Vaše odpovede a prajeme veľa šťastia pri žrebovaní!

Prečítajte si pravidlá súťaže