O projekte

Internetový projekt  vyskumy.sk je určený pre všetkých tých, ktorí sa radi zapájajú do rôznych prieskumov, ankiet, radi vypĺňajú dotazníky na rozličné témy alebo sa len tak chcú vyjadriť k rôznym otázkam, či povedať svoj názor na niektorú z aktuálnych tém.

Na tejto stránke Vám ponúkame možnosť zapojiť sa hneď do viacerých typov projektov:

Podmienkou účasti na projekte je registrácia.

Všetky Vaše aktivity na tejto stránke sú následne odmenené. Zarábate virtuálne peniaze – TNS mince, ktoré si môžete následne vymeniť za skvelé odmeny. Stačí, ak máte nazbieraný taký počet TNS mincí, ktorý zodpovedá Vami vybranému darčeku z Katalógu odmien.

Okrem tohto spôsobu odmeňovania sme pre novozaregistrovaných, ale aj našich dlhodobých iPanelistov pripravili pravidelné zlosovania o množstvo ďalších atraktínych cien.