Ochrana osobných údajov

Chránime vaše súkromie

Spoločnosť TNS Slovakia zaručuje úplnú anonymitu údajov, ktoré nám poskytnete. V zmysle zákona číslo 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov sme oprávnení požadovať iba tie osobné údaje, ktoré svojim rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu spracovania.

Osobné údaje sú archivované v internej databáze spoločnosti TNS Slovakia, do ktorej je obmedzený prístup. Databáza je prístupná len tým zamestnancom spoločnosti TNS Slovakia, ktorí pracujú na internetovom projekte. Do databázy neexistuje žiaden externý prístup, ani nie je možné do nej vstúpiť cez internet. Navyše Zákon o ochrane osobných údajov a zásady združenia SAVA nedovoľujú spoločnosti TNS Slovakia poskytovať tieto údaje tretej osobe.

Vaše odpovede uvidia len tí zamestnanci spoločnosti TNS Slovakia, ktorí majú prístup k osobným informáciám, a ktorí sú za internetový prieskum zodpovední. Klienti, pre ktorých prieskumy realizujeme, budú oboznámení s Vašimi názormi, ale len v súhrnných správach – nebudú mať k dispozícii presné odpovede jednotlivcov .

V prípade, že chcete zmeniť vo svojom konte svoje osobné údaje, kontaktujte nás na vyskumy@tns-global.sk. Svoje členstvo v internetovom paneli môžete kedykoľvek ukončiť, nakoľko účasť každého respondenta na tomto projekte je dobrovoľná.