Online prieskumy

Jeden zo spôsobov, akým sa môžete zapájať do internetového projektu, je možnosť zúčastniť sa internetových prieskumov.

V prieskumoch sa môžete vyjadrovať k otázkam z rôznych oblastí, posudzovať rôzne nové návrhy, a tak svojimi názormi a odpoveďami ovplyvňovať rozhodnutia rôznych firiem, spoločností či inštitúcií.

V online prieskumoch môžete hodnotiť reklamy, svoju spokojnosť s výrobkami či službami, môžete testovať nové produkty, alebo hodnotiť webové stránky.

Na internetovom paneli realizujeme rôzne typy projektov:

  • Ad-hoc výskumy, podľa požiadaviek klienta, ktorý na základe odpovedí respondentov určí svoju marketingovú stratégiu alebo si pripraví plán do budúcna, nastaví optimálnu cenu či spustí marketingovú kampaň. Výsledky prieskumov realizovaných pre konkrétneho klienta patria len klientovi a nemôžeme ich zverejňovať.
  • Lukratívne prieskumy, ako napríklad ochutnávky nápojov, kde po prihlásení sa do prieskumu a splnení regrutačných kritérií zasielame vzorky nápojov na testovanie poštou.
  • Rôzne PR prieskumy na rôzne aktuálne témy. Výsledky týchto prieskumov sú voľne dostupné.
  • Medzinárodné štúdie typu Digital Life, Mobile Life, do ktorých sa zapája vždy viacero krajín.

Prieskumy, ktoré na internetovom paneli realizujeme, sú z rôznych oblastí – bankovníctvo, automobily, nápoje, farmaceutický priemysel, telekomunikačné služby a pod.

Informácie o aktuálnych prieskumoch zasielame mailovou pozvánkou, Zapájajte sa do prieskumov čo najskôr po obdržaní pozvánky, kedy je veľká pravdepodobnosť, že požadovaný počet dotazníkov ešte nie je naplnený a Vás do prieskumu budeme môcť zaradiť.

Za každý vyplnený dotazník získavate TNS mince v hodnote od 5 – 90 TNS mincí v závislosti od náročnosti dotazníka. Vyplnenie dotazníka trvá približne 5-30 minút.