Registrácia

Máte záujem prejaviť sa a povedať nám svoj názor?

Pokiaľ ešte nie ste členom / členkou nášho iPanelu, máte viac ako 15rokov a žijete na území Slovenskej republiky, zaregistrujte sa a zapojte sa do tohto originálneho projektu. V rámci projektu sa budete môcť pravidelne zúčastňovať online výskumov, zapájať sa do ďalších zaujímavých projektov a tiež si môžete stiahnuť Odmeňovač, ktorý meria návštevnosť internetu.

Pravidlá a podmienky používania

 • Každý užívateľ internetu môže byť v internetovom paneli na stránke www.vyskumy.sk zaregistrovaný iba jedenkrát.
 • Každý člen iPanelu sa zaväzuje, že bude poskytovať spoločnosti TNS Slovakia pravdivé údaje.
 • V prípade akejkoľvek zmeny zaktualizuje člen iPanelu svoje registračné údaje.
 • Člen iPanelu môže kedykoľvek vystúpiť z internetového panelu.
 • TNS Slovakia zabezpečí úplnú anonymitu údajov, ktoré člen internetového panelu poskytne spoločnosti TNS Slovakia.
 • TNS Slovakia bude členov iPanelu odmeňovať za surfovanie na internete a za účasť na online prieskumoch TNS mincami.
 • TNS Slovakia sa zaručuje, že členovi iPanelu doručí odmenu bezplatne až domov do 30 dní odo dňa objednania.
 • Registráciou respondent súhlasí so spracovaním a uchovaním osobných údajov spoločnosťou TNS Slovakia s r.o.. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a súhlasí, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely kontaktovania respondentov pri realizovaní prieskumov a regrutácie firmou TNS Slovakia s.r.o. v zmysle Zák. č. 122/2013 Z.z.. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
 • V prípade, že spoločnosť TNS Slovakia zistí, že člen iPanelu poskytol nepravdivé informácie, prípadne že je na stránke www.vyskumy.sk viackrát zaregistrovaný, vyhradzuje si právo takéhoto člena z internetového panelu vylúčiť.
 • Spoločnosť TNS Slovakia si vyhradzuje právo z internetového panelu vylúčiť člena iPanelu a zablokovať jeho prístup do konta, ktorý nebude dotazníky vypĺňať pravidelne, korektne a zodpovedne. Zablokovaním konta stráca člen iPanelu prístup do svojho konta a nárok na využitie mincí.
 • Respondent je povinný dotazníky vyplňovať cez počítač. Pokiaľ je možnosť vyplnovania cez iné zariadenie, TNS Slovakia sa zaručuje informovať o tom cez mailovu pozvánku.
 • TNS Slovakia si vyhradzuje právo na kontrolu dát zabudovaním kontrolných mechanizmov na zabezpečenie korektnosti registračných údajov a kontroly dát z prieskumov. Z dôvodu zachovania know how nie je agentúra TNS Slovakia povinná uvádzať konkrétne kontrolné mechanizmy a nimi zistené nezrovnalosti, na základe ktorých je dotaznik vylúčený z finálneho dátového súboru / prípadne na základe ktorého bola s respondentom ukončená spolupráca
 • Respondent je povinný dotazník vypĺňať sám a vo svojom mene. Pokiaľ dôjde k vyplneniu dotazníka inou osobou ako tou, ktorá vykonala registráciu a na ktorej meno je konto vedené, TNS Slovakia si vyhradzuje právo konto registrovaného člena  z internetového panelu vylúčiť.
 • V prípade ak nebudeme od respondenta evidovať akúkoľvek aktivitu na stránke www.vyskumy.sk počas obdobia 1 rok, tak  stráca nárok  na využitie mincí
 • Člen iPanelu sa zaväzuje k zachovaniu mlčanlivosti o skutočnostiach s ktorými príde do kontaktu na stránke www.vyskumy.sk (obsah dotazníku, meno klienta,a iné.).
 • Člen iPanelu sa zaväzuje, že nebude poskytovať dôverné informácie tretej strane. V opačnom prípade nesie plnú zodpovednosť za spôsobenú škodu.
 • Spoločnosť TNS Slovakia si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť či doplniť tieto pravidlá a podmienky používania.

Aby ste mohli pokračovať k registrácii, musíte súhlasiť s týmito podmienkami