Regrutácia do ďalších prieskumov

Okrem účasti na internetových prieskumoch či na projekte merania návštevnosti internetových stránok ponúkame všetkým iPanelistom možnosť zapojiť sa do zaujímavých projektov.

Ide predovšetkým o regrutáciu do kvalitatívnych prieskumov, ako sú napríklad skupinové diskusie, mini skupiny, individuálne rozhovory (krátke, hĺbkové) , home-use testy, expertné rozhovory, pozorovanie, etnografické techniky, workshopy, telefonické rozhovory, štúdiové testy, hudobné testy a pod.

V prípade, že realizujeme výskum takéhoto charakteru, posielame Vám bližšie informácie pozvánkou do Vašej emailovej schránky, kde vždy v súvislosti s konkrétnym prieskumom nájdete všetky požadované informácie.

Pri tomto type projektov respondenti získavajú TNS mince v závislosti od náročnosti regrutácie. Niektoré typy týchto projektov bývajú aj zaujímavo finančne ohodnotené.

Čo očakávame od našich respondentov a čo im ponúkame:

  • Zodpovedný prístup
  • Komunikačné schopnosti, kreativitu, ochotu priniesť svoj názor, postoj, skúsenosť, nápad
  • Rezervovať si čas, ktorý je potrebný na diskusiu
  • Dodržať diskrétnosť informácií, ktoré sa respondent dozvie počas rozhovoru
  • Byť k dispozícií a absolvovať povinný krátky rozhovor cez telefón
  • Zabezpečenie absolútnej anonymity osobných údajov všetkým respondentom, počnúc regrutačným dotazníkom, končiac skupinovou diskusiou
  • Profesionálny prístup z našej strany a príjemné prostredie na diskusiu