Vysvetlivky k ikonke Odmeňovača

Odmeňovač rozlišuje niekoľko stavov, v ktorých sa nachádza (všetko je v poriadku, je potrebné zadať unikátny kód, neaktívny a nepodporované zariadenie).

Stav je možné skontrolovať na štart lište (na ktorej sa nachádza tlačidlo Štart)

Na systéme Windows 10 zistíme stav po rozbalení ponuky, ktorá sa nachádza medzi ukazovateľom času a zvolenej klávesnice.

 Zelená – Odmeňovač je funkčný a všetko je v poriadku

 Oranžová – Do odmeňovača je potrebné vložiť unikátny kód (podľa krokov 7, 8, 9 v návode inštalácie)

 Červená – Odmeňovač je vypnutý (nesleduje návštevnosť) alebo nie je zapnutý žiadny internetový prehliadač

Čierna – nenašlo sa žiadne podporované zariadenie, pravdepodobne používate mobilný internet alebo zariadenie, s ktorým Odmeňovač nedokáže spolupracovať.